Bevezetés a gyorsírásba

Gondolatainkat, mások szavait legegyszerűbben írással rögzíthetjük. Magyar nyelven latin betűs írással: kézírással (folyóírással) vagy számítógéppel, írógéppel írunk. A beszéd rögzítésének gyorsabb eszköze a gyorsírás. Írásmódja sokban eltér a közönséges írásétól (folyóírástól): betűi egyszerűbbek, különleges jelölésmódokat és rövidítéseket alkalmaz.

Mivel a betűk egyszerűbbek, minden elemükre nagyon kell ügyelnünk. 

A gyorsírási betűk a következő elemekből állnak: egyenes, kampó, hurok, kör (ellipszis) illetve ennek részei.

A különleges jelölésmódokkal lehetővé teszi a gyorsírás, hogy a magánhangzókat a legtöbbször nem írjuk le, hanem a mássalhangzók elhelyezésével, módosításával jelképesen fejezzük ki.

Az egységes magyar gyorsírás a nyelv sajátosságaira épülve lehetővé teszi, hogy egyszerűbb betűivel, jelképes jelölési rendszerével, rövidítéseivel az élőszót az elhangzással egy időben olvashatóan rögzítsük papírra.

A gyorsírási rendszerben elsősorban alapul vett nyelvi sajátosságok:

Betű- és szógyakoriság:

A leggyakoribb mássalhangzókat a legegyszerűbb jelekkel írjuk.

A leggyakoribb magánhangzókat a legegyszerűbb jelképes jelöléssel írjuk.

A gyakori szavakat erősebben rövidítjük.

Hangrendi törvény:

A magas és mély magánhangzópárokat egyforma betűjellel, egyforma alaki és helyzeti módosítással jelöljük, a mély magánhangzókat mindig vastagítással különböztetjük meg a magastól.

A több tagú mélyhangú szavakban csak egyszer vastagítunk.

A több alakú ragokat egyféleképpen írjuk.

Ragozás és szóképzés:

Jól megkülönböztethető rag- és képzőrövidítéseket alkalmazunk, mert a toldalékokat pontosan kell jelölnünk (pl. elhagyhatjuk az "ikes" igék -ik ragját, a főnévi igenév -ni képzőjét, mert világosan olvasható, pl. esz... (eszik), el kell me... (menni), a többi toldaléknak viszont fontos szerepe van a mondat megértésében).

 

Milyen tárgyi feltétel szükséges a gyorsírás elkezdéséhez?

- 2 db puha ceruza: 2B (azért kell legalább kettő, mert ha az egyiknek kitörik írásban közben a hegye, akkor egy gyors cserével lehet folytatni az írást)

- egy kezdőknek készült füzet (4 vonalas, 3 soros - rózsaszín színű) - a haladóknak készült füzet csak 2 vonalas és 1 soros

Fontosnak tartom megemlíteni azonban, hogy sajnos évek óta nem gyártanak gyorsírás füzetet, ezért kezdő gyorsírás füzetként lehet használni az első osztályos (világoskék) füzetet vagy készíthetsz magadnak (pl. excelben) vonalas lapokat.

 

Amit nem szabad használni gyorsírásnál: a radír!

A gyorsírási betűket pontosan vonaltól vonalig kell írnunk, puha, könnyedén tartott ceruzával.

Állapítsuk meg, milyen jelelemeket kapcsoltunk össze:

 

Az egyes betűk pontosan meghatározott méretűek. Ügyeljünk a félsoros betűk egyforma magasságára!

 

Gyorsírásban az egyes szóképek között a lehető legkevesebb helyet kell hagynunk, mert sztenogramunk olvashatóbb, ha sűrűbb. Ugyancsak fontos, hogy addig ne emeljük fel kezünket, míg egy szóképet egészen le nem írtunk. A szóképeket a sor végén sem választhatjuk el.

 

A mássalhangzójeleket módosíthatjuk. Alaki módosítás a vastagítás.