5. lecke

A mássalhangzók negyedik csoportja (n, ny, h, s, c)

A viszonylagos sor

 

Az ny betűt - ha é, á után fordul elő - távolírás helyett meghosszabbítjuk: (-ény, -ány szótagjel).

 

Az alul hurkolt betűk - j, gy, zs, c - után a z-t és az sz-t nem tudjuk az alapsorra írni, csak fél sorral feljebb. Így viszonylagos sor keletkezik, az írást ott folytatjuk.

Az s az egyetlen mássalhangzó, amelynek szóértéke van. Ezért nem olvasunk utána e hangot, mint bármely más magában álló mássalhangzónk után. A se tiltószóban megkülönböztetésül kiírjuk az e betűjelét. A vastagított s egyben az utána következő határozott névelőt is jelzi.

 

Rövidítések

Néhány gyakori szóban csak az első mássalhangzót írjuk le, jelezve egyúttal az azt követő magánhangzót is. Mivel a szó kezdetét írtuk le, ezeket kezdőhang-rövidítésnek nevezzük.

 

Toldalékos alakok

A rövidítés jellel, raggal vagy képzővel ellátott alakját toldalékos alaknak nevezzük. Toldalékoláskor a megrövidített szóhoz kapcsoljuk a toldalékot ugyanúgy, ahogyan a teljes szóhoz kapcsolódnék. A kötőhangzó többnyire kimarad.

Előzőleg tanult toldalékos alakok: ezek, ezt, ezzel, ezeket, ezekkel, azt, azzal.

Megkülönböztetés

A nem szó rövidítése: ne. Ez azonban ugyancsak értelmes szó, a ne tiltószó. Minthogy az utóbbi ritkább, rendhagyó módon kiírjuk az e betűjelét: 

 

Összefoglalás

A mássalhangzók betűjelei egész sorosak vagy fél sorosak; elemeik: egyenes, kampó, hurok, kör (ellipszis), illetve ennek részei. Az alaul hurkolt betűk után következő z és sz viszonylagos sort hoz létre, mert az írást fél sorral feljebb kell folytatnunk.

A tanult kezdőhang-rövidítések a szókezdő mássalhangzót és az azt követő magánhangzót tartalmazzák.

A rövidítések toldalékolásakor a rövidített szóképhez kapcsoljuk a toldalékot, többnyire a kötőhangzót is kihagyjuk.

Megkülönböztetésről akkor beszélünk, ha egyformán írhatnánk több szót, de a pontos olvasás kedvéért szándékosan megkülönböztetjük, esetleg rendhagyó írásmóddal.

 

Házi feladat igénylőlap

 
 
E-mail címed*
E-mail címed még egyszer*
Milyen néven szólítsalak?*
Hányadik leckét kéred?*