4. lecke

Az e és az a betűjele

Rövidítések

 

Az e betűjele rövid, vízszintes vonal:

Az a betűjele rövid, vízszintes, vastag vonal:

Ha nem lehet jelképes jelölést alkalmazni, akkor betűjelével írjuk az e-a-t.

 

Szó elején a betű kezdetéhez írjuk (mélyhangrendű szóban változatlanul az első mássalhangzó betűjelét vastagítjuk):

  etet   ecset    Elek     erek   eszem eped  Etyek    arat     Arad    aszal      atyát     avar

 

A kampókat vízszintesre nyitjuk:

          ekét                 Eger             egyél                agár                    Amál             agyar

 

Szó végén a betű végéhez írjuk, illetve a kampót vízszintesre nyitjuk:

  tette         zaja         csapata    Zala         Csaba       gyáva          teve       bele      kefe 

 

    eke        Esze          Ede          Ada             eme           ama            apa                atya

 

Olvasd el a következő mondatokat!

A mondatok érthetőek, noha egy-egy szóból elhagytuk a szókezdő h-t.

 

Az -e kérdőszót és az e mutató névmást is az e betűjelével írjuk:

   Ettél-e?              Vettél-e ecsetet?      E csapat gyáva.             Csaba e rámát letette.

 

Rövidítések

Minden rövidítés úgy keletkezik, hogy a szó egy részét elhagyjuk, más részét kiírjuk. Akkor rövidítünk helyesen, ha a szó fontosabb, jellemzőbb részét írjuk ki úgy, hogy olvasáskor ne téveszthessük össze más szóval. (Ezért hagyhatjuk el a szókezdő h-t is.)

 

Az ez mutató névmás ragozott vagy jellel ellátott alakjait ugyanebből a rövidítésből vezetjük le:

 

Az az mutató névmást ugyan külön jellel írjuk, de ragozott alakjait a fenti mintára, vastagítva:

 

Összefoglalás

Az e-a hangot a szó belsejben közelírással, jelképesen jelöljük, a szó elején és végén betűjelével.

A szókezdő h-t - néhány egytagú szó kivételével - elhagyjuk.

Rövidítés. a szó jellemző részét kiírjuk, más részét elhagyjuk.

 

Házi feladat igénylőlap

 
 
E-mail címed*
E-mail címed még egyszer*
Milyen néven szólítsalak?*
Hányadik leckét kéred?*