3. lecke

 A mássalhangzók harmadik csoportja

(cs, f, sz, ty, v, z)

Több tagú szavak

Beolvasztás

 

   Vastagításkor jól megfigyelhetjük az írás irányát. (sz, z)

   szeg  szesz  szász  zab   záp     gáz      varr   MÁV      fék       fát      csepp  mécs petty

 

   A több tagú szavakban annyiszor kell jelölnünk az e-a, é-á hangokat, ahányszor előfordulnak. Ha mély hangrendűek, a magyar nyelv hangrendi törvényét kihasználva csak az első mássalhangzót vastagítjuk.

    lakat  ballag  lelet  zsebet   bátyám      ládát        dalát     zsákkal    telelek    gyerekem

    találat      réteket        pecsétek    varrattam     rámáját               gégéjét            tavasz

 

A z és az sz csak nehézkesen írható az egyenesen végződő betűk után (pl. t, f, g, p), ezért beolvasztjuk ezekbe a betűkbe:

    fez               pazar                 gaz                      passzát             szegez              tegez

 

Összefoglalás

Több tagú szavakban annyiszor kell jelölnünk a magánhangzókat, ahányszor előfordulnak.

Több tagú, mély hangrendű szavakban is csak az első mássalhangzót vastagítjuk.

Az egyenesen végződő mássalhangzójelekbe beolvasztjuk a z-t és az sz-t.

 
Házi feladat igénylőlap
 
 
 
E-mail címed*
E-mail címed még egyszer*
Milyen néven szólítsalak?*
Hányadik leckét kéred?*