2. lecke

A mássalhangzók második csoportja

(g p gy zs k r)

A távolírás

 

Az r betű kb. 45 fokos szögben balra dől.

 

 

Az é hangot a szó belsejében jelképesen: távolírással írjuk. A távolírás kb. 3-4x-ese a közelírásnak. A kapcsolóvonal a megelőző mássalhangzót jelölő betű talpától a következő mássalhangzójel kezdetéig egyenesen halad.

 

Ugyancsak távolírással jelöljük az á-t, mivel mély magánhangzó, ezért a szó első mássalhangzóját módosítjuk: megvastagítjuk.

 

A határozott névelőt (a, az) és az az mutató névmást külön jellel: ponttal írjuk. Ezért a közönséges írás pont írásjele helyett vesszőt használunk.

 

Összefoglalás

A kétjegyű mássalhangzókat egy betűjellel írjuk.

Az é-á hangokat a szó belsejében jelképesen jelöljük: távolírással.

Külön jellel jelöljük az igen gyakori határozott névelőt és az az mutató névmást.

 

Házi feladat igénylőlap

 

 
 
E-mail címed*
E-mail címed még egyszer*
Milyen néven szólítsalak?*
Hányadik leckét kéred?*