1. lecke

A mássalhangzók első csoportja

(t b m j d l)

A közelírás

 

A gyorsírásban a mássalhangzójelek egyszerűbbek, könnyebben, rövidebb idő alatt írhatók, mint a közönséges írás (folyóírás) betűi. Vannak egész soros és fél soros mássalhangzójelek.

A magában álló gyorsírási betű után e hangot olvasunk:

Ha a mássalhangzójelet megvastagítjuk, mély magánhangzót fejezünk ki: az a hangot.

Olvasd el az alábbi szavakat!

 

 

 

 

 

A szó belsejében levő e magánhangzót jelképesen: közelírással jelöljük.

A szó belsejében levő a magánhangzót - az e-vel megegyező közelíráson kívül - az első mássalhangzó megvastagításával jelöljük.

A gyorsírásban nem jelöljük a mássalhangzók hosszúságát.

 

Olvasd el az alábbi szavakat!

Olvasáskor először megnézzük, hogy mi az első mássalhangzó, módosítva van-e (vastag vagy vékony), milyen jelképes jelölést alkalmaztunk (közelírás, távolírás), mi a második mássalhangzó.

  1. szó: vékony t, közel t = tett
  2. szó: vastag l, közel t = lat
  3. szó: vastag t, közel b: tab
  4. szó: vastag d, közel l: dal
 
 
  A betűket könnyebben megjegyezzük, ha el tudjuk mondani elemeiket.
 

b: egysoros, felül egyenes, alul kampós
 
 
t: egysoros, felül egyenes, alul egyenes
 
 
 
m: egysoros, felül kampós, alul kampós

 

j: egysoros, felül egyenes, alul hurkos

 

 

d: egysoros, felül hurkos, alul kampós

 

l: fél soros, felül kezdett kampó

 

 

 

Írd le a következő szavakat gyorsírással!

bel, jel, lel, dal, mell, tett, tat

Mielőtt hozzákezdesz az íráshoz, nézd meg, milyenek a leírandó mássalhangzójelek, milyen jelképes jelölést, módosítást kell alkalmazni.

 

Összefoglalás

A gyorsírási mássalhangzójelek egyszerűek.

A leggyakoribb magánhangzókat a legegyszerűbb jelképes jelöléssel jelöljük.

A mély magánhangzót vastagítással jelöljük.

Nem használunk nagy kezdőbetűt, nem jelöljük a mássalhangzók hosszúságát.

 

A gyakorlás módja

A leckében megismert betűket gyakorold kettesével felváltva több soron át. Pontosan vonaltól vonalig írj. Az "l" betű, valamint a többi betűnél a kampók és a hurkok se kisebbek, se nagyobbak ne legyenek fél sornál. Határozottan, egy kézmozdulattal vastagíts! Betűid ne hegyesedjenek ki, inkább kerek kampókat írj. Ne rajzolgasd a betűket, írj határozott, gyors mozdulatokkal, de szépen, nem kapkodva. A gyorsírásnak nem a gyorsaság, hanem a rövidség a lényege, de már kezdetben szükséges, hogy ne szokj rá a lassú, rajzolgató írásra. Egy perc alatt kb. 50-60 betűt írj, a "t" betűből többet is. Ha a betűket már szépen, biztosan írjd, és jól olvasod, áttérhetünk a szógyakorlásra. A szavakat is kettesével felváltva írd, írás közben olvasd is.

 

Gyakorlás

 

1. Írjál példákat gyorsírással az "Összefoglalás" mindegyik megállapításához. (ez minden lecke végén ismételd)

 

2. Írd le az alábbi gyorsírási jeleket:

- egysoros, felül egyenes, alul hurkos

- egysoros, felül egyenes, alul kampós

- egysoros, felül kampós, alul kampós

 

3. Írd le a következő szavakat közönséges írással (folyóírással)!

vékony t, közel t

vastag b, közel l

vékony cs, közel p

vastag l, közel p

vékony p, közel ty

vastag z, közel b

 

4. Írj 10 olyan egytagú szót, amelyben 2 mássalhangzó között é vagy á van (pl. csáp)!